ŚWIĘTO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach zorganizowało wraz z Powiatem Proszowickim Galę dla Osób Niepełnosprawnych w ramach obchodzonych w Powiecie Proszowickim Małopolskich Dni Osób Niepełnosprawnych. Środki finansowe na realizację Dni pochodziły z Województwa Małopolskiego (70%) i Powiatu Proszowickiego (30%).ŚWIĘTO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 
W dniu 26 czerwca 2017 r. Proszowicach odbyła się uroczysta gala podsumowująca Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Proszowickim. Podczas gali omówiono organizację tegorocznych Dni, wręczono nagrody laureatom powiatowego konkursu plastycznego pn. „Twórczość bez barier - poznajcie nas lepiej”. Uroczystość uświetniły występy artystyczne osób niepełnosprawnych z czterech jednostek organizacyjnych pomocy społecznej funkcjonujących w powiecie proszowickim.
Licznie przybyłych gości na uroczystą galę podsumowującą Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Proszowickim powitali Pan Grzegorz Pióro Starosta Powiatu Proszowickiego oraz Pani Marzena Leja - Kwiecień Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach. Gospodarze uroczystości przybliżyli zebranym problemy z jakimi na co dzień borykają się niepełnosprawni mieszkańcy Powiatu Proszowickiego oraz działania Powiatu zmierzające do ograniczenia skutków niepełnosprawności.
Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych na terenie Powiatu Proszowickiego zorganizowano po raz pierwszy, a zadanie realizowane było przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach. Program MDON przewidywał ogłoszenie i rozstrzygnięcie powiatowego konkursu plastycznego pn. „Twórczość bez barier – poznajcie nas lepiej”. W konkursie mogły wziąć udział wszystkie osoby niepełnosprawne z Powiatu Proszowickiego niezależnie od wieku. Zarówno osoby objęte instytucjonalną formą wsparcia, jak i osoby nie objęte tego typu pomocą. Do konkursu można było zgłosić prace plastyczne w następujących technikach: malarstwo, grafika, rzeźba, fotografia, tkanina artystyczna, witraż.
Gala stała się doskonałym miejscem do zaprezentowania w formie multimedialnej wszystkich 49 prac, jakie wpłynęły na konkurs plastyczny. Zebrana w dniu 20 czerwca 2017 roku, komisja konkursowa, w składzie Barbara Gacek (przewodnicząca), Sylwia Ostrowska (sekretarz), Wiesław Antos i Tadeusz Całek (członkowie komisji), dokonała oceny prac plastycznych wykonanych przez niepełnosprawnych mieszkańców powiatu, w technikach: malarstwo, grafika, rzeźba, fotografia, tkanina artystyczna, witraż. Prace były oceniane w kategoriach: oryginalność, kompozycja, estetyka wykonania oraz ogólne walory artystyczne. Komisja wyłoniła 18 laureatów (miejsca od 1 do 3), a sześć prac otrzymało wyróżnienie.
W trakcie ogłaszania oficjalnych wyników konkursu i prezentacji prac, galę uświetniły występy artystyczne w wykonaniu niepełnosprawnych uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowych Domów Samopomocy z terenu Powiatu Proszowickiego (Caritas Proszowice, Pałecznica i Gruszów).
Nagrody dla artystów wręczali przybyli na galę przedstawiciele: Wojewody Małopolskiego, Województwa Małopolskiego, PFRON-u, Zarządu i Rady Powiatu Proszowickiego, Stowarzyszenia Ruch Na Rzecz Rozwoju Powiatu Proszowickiego „Bartosz”.
Każda z 49 osób biorących udział w konkursie plastycznym została nagrodzona. Najmłodszą uczestniczką konkursu była dwuletnia Julia, która namalowała obraz pt. „Mój kolorowy świat”. Artystka wróciła do domu z misiem i edukacyjnym domkiem dla lalek.
Uroczystą galę zakończył dedykowany wszystkim uczestnikom konkursu utwór zespołu Queen pt. „We are the champions” - gdyż jak powiedziała Dyrektor PCPR Pani Marzena Leja – Kwiecień - „W konkursie nie było zwyciężonych, każdy uczestnik odniósł zwycięstwo.”
Obok konkursu plastycznego wydano też kilkaset sztuk informatora przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych, rodzin osób niepełnosprawnych, jak również dla wszystkich osób zainteresowanych jednostkami pomocy społecznej funkcjonującymi na terenie naszego powiatu. W informatorze można znaleźć podstawowe informacje na temat działalności tych jednostek.
Elementem Dni była też impreza integracyjna – festyn rekreacyjno – sportowy pn. „Dzień spełnionych marzeń”, przeznaczona dla osób niepełnosprawnych, którą zorganizowano 13 czerwca 2017 roku na terenie DPS w Łyszkowicach.
Organizacja MDON możliwa była dzięki środkom finansowym przyznanym przez Województwo Małopolskie i Powiat Proszowicki. W ramach projektu przygotowanego
i realizowanego przez PCPR Proszowice, pozyskano z Województwa Małopolskiego środki finansowe w wysokości 70% kosztów zadania na obchody MDON.

Poniżej laureaci konkursu plastycznego, z podziałem na poszczególne techniki:

1) technika – malarstwo:

I miejsce – Krzysztof Kołodziej „Dudek”
II miejsce – Helena Burgiel „Moje ulubione kwiaty”
III miejsce – Ireneusz Rokosz „Natchnienie”
Wyróżnienie – Julia Kula „Mój kolorowy świat”
- Ilona Pawełczak „Malowniczy ptasiek”

2) technika – grafika:

I miejsce – Anna Stępień „Maja”
II miejsce – Tobiasz Belski „Maki”
III miejsce – Krzysztof Sztajnke „Owocowy kosz”
Wyróżnienie – Zofia Dyjasek „Marlin Monroe”
- Józef Pietrzyk „Love”

3) technika – rzeźba:

I miejsce – Marcin Pawełczak „Flaming”
II miejsce – Danuta Chwastek „Kula z kwiatów”
III miejsce – Jan Nowak „Baletnica”
Wyróżnienie – Leszek Zabagło „Z drzewem za pan brat”


4) technika – fotografia:

I miejsce – Marcin Szron „Tajemnica krzyża”
II miejsce – Piotr Olender „Wieczorna impresja”
III miejsce – Marcin Karcz „W samo południe”


5) technika – tkanina artystyczna:

I miejsce – Jan Adamek „Ojciec Święty”
II miejsce – Lidia Szlachtowicz „Jaś i Małgosia”
III miejsce – Elżbieta Belska „Wyszywanki”

6) technika – witraż:

I miejsce – Marcin Łakomy „Moja szklana twórczość”
II miejsce – Marek Kopeć „Z pędzlem przez świat”
III miejsce – Monika Kwiecień „Róża w kole”
Wyróżnienie – Emilia Nowak „W zielonym gaiku”

Pozostałe osoby biorące w konkursie plastycznym:
 • Grażyna Jasiówka
 • Krzysztof Godzic
 • Iwona Nowak
 • Janina Morsztyn
 • Maria Samek
 • Iwona Kopeć
 • Mariola Lipowiecka
 • Agnieszka Maj
 • Katarzyna Bucka
 • Teodora Nowak
 • Mariola Wołoch
 • Małgorzata Glinka
 • Łukasz Nowak
 • Ryszard Frączek
 • Agnieszka Hałat
 • Wojciech Pietrachowski
 • Anna Wójcik
 • Monika Golara
 • Paweł Zaręba
 • Stanisław Łakomy
 • Andrzej Rokosz
 • Justyna Białczyk
 • Janina Raj
 • Dominika Klasa
 • Zofia Wojnarowska

                                                                                              

1 komentarz:

Anonimowy pisze...

Brawo!