BARTOSZ


Na terenie Powiatu Proszowice, działa Stowarzyszenie Ruch na Rzecz Rozwoju Powiatu Proszowickiego BARTOSZ. 


Główne cele Stowarzyszenia to wspieranie:


a) osób starszych, 
b) niepełnosprawnych, 
c) emerytów,
d) rencistów,
e) osób wymagających wsparcia oraz pomocy,
f) osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

     Chętnych do współpracy z BARTOSZEM zapraszamy do kontaktu. 

================================
 Ważnym elementem jest udział BARTOSZA w różnych programach, których celem jest pomoc ludziom starszym, emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym i tym, którym zagraża wykluczenie społeczne.

     BARTOSZ przystąpił do kilku programów, niektóre zainicjował, w innych jest partnerem. 

    BARTOSZ zachęca do ochrony przyrody, działań proekologicznych, antysmogowych i antyrakowych. Zwłaszcza w obszarze zachorowalności na nowotwory złośliwe w powiecie Proszowice BARTOSZ prowadzi odpowiednie dla Stowarzyszenia działania. 

      BARTOSZ zachęca i zaprasza do wspólnych działań prozdrowotnych, w tym rodzinnej aktywności prozdrowotnej. 

    BARTOSZ zaprasza wszystkich zainteresowanych do wstępowania w szeregi Stowarzyszenia i wspólnego pomagania innym osobom, zwłaszcza niepełno- sprawnym, starszym i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

  Zainteresowanych zapraszamy do aktywności sportowej i promowania zdrowego stylu życia. 

  Dokładne informacje o działaniach BARTOSZA można uzyskać u członków Stowarzyszenia i na tej stronie. 

Brak komentarzy: