BARTOSZNa terenie Powiatu Proszowice, działa Stowarzyszenie Ruch na Rzecz Rozwoju Powiatu Proszowickiego BARTOSZ. 


Główne cele Stowarzyszenia to wspieranie:


a) osób starszych, 
b) niepełnosprawnych, 
c) emerytów,
d) rencistów,
e) osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
f) integracja społeczna,
g) ochrona środowiska.

     Chętnych do współpracy z BARTOSZEM zapraszamy do kontaktu. 

================================

    BARTOSZ zachęca do ochrony przyrody, działań proekologicznych, antysmogowych i antyrakowych. 

  BARTOSZ zachęca i zaprasza do wspólnych działań prozdrowotnych, w tym rodzinnej aktywności prozdrowotnej. 

 BARTOSZ zaprasza wszystkich zainteresowanych do wstępowania w szeregi Stowarzyszenia i wspólnego pomagania innym osobom, zwłaszcza niepełno- sprawnym, starszym i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

  Dokładne informacje o działaniach BARTOSZA można uzyskać u członków Stowarzyszenia i na tej stronie. Brak komentarzy: